Opis tabel użytych w rankingu oraz znaczenie pól

Produkt

Producent Nazwa producenta
Nazwa Nazwa produktu
Zdjęcie produktu Adres URL zawierający zdjęcie produktu
URL Adres URL produktu
Uwagi Ewentualne spostrzeżenia dotyczące produktu, w tym nieścisłości w opisie
Pojemność Pojemność opakowania (brana pod uwagę w ocenie)
Badania Informacje o laboratorium oraz numerze certyfikatu laboratoryjnego
Żródło badań Adres URL lub e-mail skąd pobrano / otrzymano badania – badania były zbierane w

dniach 25-27.11.2020

Kannabinoidy

Deklarowane stężenie CBD, CBDA, CBG, CBGA, CBN, CBC Główna wartość CBD jaka powinna wystąpić w produkcie. Ilości kannabinoidów wg. certyfikatów – CBD dodatkowo podzielona na wartość deklarowaną, rzeczywistą i ilość procentową w odniesieniu do deklarowanej. Uwaga na szaro podświetlone są produkty, których „pełne spektrum” może się mieścić w granicy pomyłki badań laboratoryjnych – w ten sposób podświetlone są produkty, które w przynajmniej 4 kolumnach mają wartość poniżej 0.1% – według naszej subiektywnej opinii nie powinny kwalifikować się jako produkty full spectrum.
Suma Ta kolumna sumuje wszelkie kannabinoidy

Skład – wartość produktu

Pkt. % innych Dobry olejek CBD full spectrum to taki w którym ilość kannabinoidów innych niż CBD jest wysoka – różnorodność kannabinoidów to pełne działanie wieloaspektowe na wiele schorzeń. To właściwie najważniejszy parametr produktu, tym bardziej że pozyskanie wszelkich innych kannabinoidów poza CBD jest trudniejsze i wymaga większej ilości zasobów / surowca oraz troski na każdym etapie od uprawy do ekstrakcji z przechowywaniem surowca włącznie.
Full spectrum Uwzględnia każdy z elementów składu zgodnie z trudnością uzyskania 1% danego kannabinoidu – zgodnie z wykresem kołowym.
Razem jakość Punkty za % innych kannabinoidów niż CBD, punkty za skład w podziale na kannabinoidy
Najlepszy najwięcej % – skład – najlepszy najwięcej % inne proporcjonalnie do najlepszego na podstawie wartości punktowej

– skład @ objętość – najlepszy najwięcej % to samo co skład ale z uwzględnieniem objętości

– skład @ stężenie maksymalne wszystskich kannabinoidów – najlepszy najwięcej % to samo co skład @ objętość ale z dodatkowym uwzględnieniem wyrównania ocen do maksymalnego stężenia sumarycznego występującego w każdym z produktów;

Te parametry z racji ich natury mogą nie być niższe niż 100%. Jednak im więcej procent tym lepiej.

Dodatkowe punkty

Badania Jeśli badanie jest wykonane poza laboratorium producenta – 10 pkt, jeśli w laboratorium producenta 0 pkt. Dodatkowa ilość punktowa jest niska, gdyż komplet badań nawet dla Klienta to koszt od 600 – 800 zł więc nawet jeśli badanie odbyło się jedynie w laboratorium producenta to powinniśmy mu ufać
Podział Jeśli badanie nie zawiera dokładnego rozbicia na kannabinoidy mimo, że olejek jest zdefiniowany jako full spektrum to coś jest nie tak – w innym wypadku 5 pkt.
Karne Punkty karne do -20 jeśli informacja o pełnym spektrum znalazła się na stronie producenta / dystrybutora wraz z listą obecnych kannabinoidów a nie wykryto ich w badaniu.

Opłacalność

Jakość Suma punktów związanych ze składem + dodatkowych (badania, rozróżnienie, brak w deklaracji)
Cena Cena regularna obowiązująca na dzień 01.12.2020 wg. informacji ze sklepów internetowych – zgodnie z zapisanymi zrzutami ekranów. Większość producentów w tym zwycięzca rankingu w momencie realizacji rankingu oferowało zniżki, czy kody promocyjne po zapytaniu email / telefonicznym aczkolwiek w rankingu użyto jedynie cen regularnych.

Pokazuje ile jest warty produkt w stosunku do najlepszego wyłonionego na podstawie parametrów jakościowych niniejszego rankingu – wersja uproszczona, to znaczy cena * (łączna ilość kannabinoidów w produkcie / ilość maxymalna kannabinoidów w badanych olejkach)

Cena Wartościowa Ten parametr pokazuje nam ile rzeczywiście jest warty produkt po uwzględnieniu „wzorcowego” najlepszego naszym zdaniem produktu. Parametr bardzo praktyczny – pokazuje rzeczywisty koszt produktu, w porównaniu do produktu charakteryzującego się najlepszym parametrem jakościowym. Obliczony jest prosto i logicznie cena * (maksymalny wynik jakościowy / wynik jakościowy produktu). Jeśli Cena wartościowa jest identyczna jak „Cena” to doskonale. Ten parametr wraz z uwzględnieniem parametru jakościowego pozwoli nam a wyliczenie kosztu rzeczywistego oraz najważniejszego – „opłacalności” produktu.
Koszt rzeczywisty Ten parametr pokazuje ile produkt nas kosztuje rzeczywiście w porównaniu do tegoco deklaruje producent, uwzględniając parametry jakościowe produktu najlepszego.
Cena za jednostkę jakości Im niższa wartość tym lepszy „deal”. Pokazuje jaka jest wartość złotówkowa jednej jednostki jakościowej w produkcie – im wartość ta jest mniejsza tym lepiej.
Wynik Czyli co najlepiej kupić jeśli mamy możliwość wyboru. Produkt(y) posiadające 100% w tym miejscu zostaną naszą rekomendacją.